पढ्न/डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
फाइल साइज : 638.49 KB

आफ्नो पुस्तकालयमा थप्नुहोस्

Bookmark
सार्वजनिक निजी

Share

Art Matters

Sushma Joshi

तपाईको मूल्याङ्कन:

समग्र मूल्याङ्कन: ⁄ ५ ( प्रयोगकर्ता)


समग्र समीक्षा : प्रयोगकर्ता

User Verification

Please complete the captcha challenge to verify that you are a human and not a bot.


Submit
×

If art reviews are meant to be insightful, this is it. Sushma Joshi’s essays on the art scene in Nepal cover paintings, sculpture, photography, film, theater, graphic animation, music, poetry, literature and architecture. And the artists—some Nepali and some foreign, some covered well by national media and some from ‘the underground’, some sacred and some profane, some traditional and some modern, or both. Best of all, the book is inspiring and fun to read. Don Messerschmidt, Associate Editor, ECS magazine, Kathmandu

Author(s) Sushma Joshi
Place of Publication Kathmandu, Nepal
Publisher Alliance Francaise
Publication year 2008
Year available 2008
Total pages 122
Language English
Subjects 410000 The Arts
Keyword(s) Sushma Joshi
Art Matters
Alliance Francaise
Sansar Media
Art Reviews
Essays

यो पुस्तक/सामग्रीको हालसम्म समीक्षा गरिएको छैन। तपाईँ प्रथम समीक्षक बन्नुहोस्

समीक्षा गर्नुहोस्

तलका खालि ठाउँहरू मध्ये 'वेबसाइट' बाहेक अन्य सबै अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्नेछ। तपाईँले पेश गर्नु भएको समीक्षा यस पृष्ठमा देखिनु अघि रद्दी सामग्री र लेखनको वाञ्छनीयता जाँच गरिने छ। यसैले कृपया गालीगलौज तथा अपशब्दहरू प्रयोग गरिएका समिक्षाहरू पेश नगर्नुहोला।

प्रयोगकर्ता नाम भर्नुहोस्


ई-मेल ठेगाना भर्नुहोस्


अमान्य वेबसाइट


समीक्षा शिर्षक भर्नुहोस्.


समीक्षा लेख्नुहोस्


समीक्षा पेश गर्नुहोस्
×