ई-पुस्तकालय भिडियो
ई-पुस्तकालयमा शिक्षा, स्वास्थ, वातावरण, कृषि तथा जीविकोपार्जन आदि विषयवस्तुका साथै विद्यालयको नियमित पठन-पाठनलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न विषयका शिक्षामूलक भिडियो सामग्रीहरू राखिएका छन्। यी सामग्रीहरू गैह्रनाफामूलक र शैक्षिक प्रयोजनका नि:शुल्क उपलब्ध गरिएका हुन्। ई-पुस्तकालय मार्फत भिडियो सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर समाजमा सचेतना ल्याउने र गुणात्मक शैक्षिक विकास गर्ने अभियानमा विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूको समेत सहयोग रहेको छ।